Pěstovánídomácích brambor


Doma Vipštovane Blamboli-jsou k nezaplacení. Obsahují velké množství vitamín., minerál、, navíc šetíí Vaši penžženku. Pokud máte zahradu s jejich věsadbou ani chvíli neváhejte. Vypěstovat a sklidit brambory není nic náročného. mřete Se setkat z více druhy brambor a vyberete takový druh,podle toho co s bramborami zamělíte. Belmi Rane a Rane Bramboli Jusou Zdrav Jus, Obsafji Menjekrob, Wies Birkobin a Vodi. Mají nedozrálou loupající se tenkou slupku. Jsou určené k rychlé spotčebý. Od sadby do sklizný jim stačí90-100dní. Vermi Rane Bramboli Neisou Urgeneke Skradovany.  Polorané odrědy brambor se pěstují pro zásobu na zimu. Jsou vhodné k dlouhodobému uskladnění nikoliv na přímou konzumaci.

peníze

Pozdní a polopozdní odrědy brambor jsou vhodné k dlouhodobému skladování skladování. Potřebujívícečasu na vypěstování coč je víceně120dní. Sklizeň probíhá v polovin z zá.í,pststuje se pevevážn na na polích. Dáleměeme vybírat mezi varněm typem a,BA A b.Varnětyp a Jsou brambory vhodné na salát,varnětyp b Jsou brambory vhodné na smačení. Varný typ brambor BA se hodí na přípravu hranolek nebo jako příloha.  Nejprve si musíme připravit pědu pro věsadbu,a to zkypčením. Volnou plochu nejprve odplevelíme a následněrěem nebo traktěrkem s radlicí tzv. Otzim Zeminu

brambory

Urovnáme hrábmimi nebo座 traktůrkem zapaaženmimi bránami, následn si si vytvoííme brázdy pomocí hrobkovací radličky. prázdné místomezibrázdami 40-60cm by Múlobút. To proto, abymúli brambory kamrúst. naklíčenou sadbu brambol dáváme po jednom brambolu do pipipravenébrázdy ve vzdálenosti pibibličn3 30-35cm. Poměckou je,še brambory dávejte na vzdálenost délky vačínohy.  Vsazené brambory zahrneme hlínou,do roviny po celé délce. Zasené Bramboli Udrzhem Vlike, Abbie Nahm Bouzie Vikrishili. Jakmile vyklíčí,znovu je přihrneme,aby se podpočilrěsthlíz. Polishko Bramboli Plavidelnye Odopreberjeme, Puzipadnye Subirame Mandelinky.

Pěstovánídomácích brambor


Doma Vipštovane Blamboli-jsou k nezaplacení. Obsahují velké množství vitamín., minerál、, navíc šetíí Vaši penžženku. Pokud máte zahradu s jejich věsadbou ani chvíli neváhejte. Vypěstovat a sklidit brambory není nic náročného. mřete Se setkat z více druhy brambor a vyberete takový druh,podle toho co s bramborami zamělíte. Belmi Rane a Rane Bramboli Jusou Zdrav Jus, Obsafji Menjekrob, Wies Birkobin a Vodi. Mají nedozrálou loupající se tenkou slupku. Jsou určené k rychlé spotčebý. Od sadby do sklizný jim stačí90-100dní. Vermi Rane Bramboli Neisou Urgeneke Skradovany.  Polorané odrědy brambor se pěstují pro zásobu na zimu. Jsou vhodné k dlouhodobému uskladnění nikoliv na přímou konzumaci.

peníze

Pozdní a polopozdní odrědy brambor jsou vhodné k dlouhodobému skladování skladování. Potřebujívícečasu na vypěstování coč je víceně120dní. Sklizeň probíhá v polovin z zá.í,pststuje se pevevážn na na polích. Dáleměeme vybírat mezi varněm typem a,BA A b.Varnětyp a Jsou brambory vhodné na salát,varnětyp b Jsou brambory vhodné na smačení. Varný typ brambor BA se hodí na přípravu hranolek nebo jako příloha.  Nejprve si musíme připravit pědu pro věsadbu,a to zkypčením. Volnou plochu nejprve odplevelíme a následněrěem nebo traktěrkem s radlicí tzv. Otzim Zeminu

brambory

Urovnáme hrábmimi nebo座 traktůrkem zapaaženmimi bránami, následn si si vytvoííme brázdy pomocí hrobkovací radličky. prázdné místomezibrázdami 40-60cm by Múlobút. To proto, abymúli brambory kamrúst. naklíčenou sadbu brambol dáváme po jednom brambolu do pipipravenébrázdy ve vzdálenosti pibibličn3 30-35cm. Poměckou je,še brambory dávejte na vzdálenost délky vačínohy.  Vsazené brambory zahrneme hlínou,do roviny po celé délce. Zasené Bramboli Udrzhem Vlike, Abbie Nahm Bouzie Vikrishili. Jakmile vyklíčí,znovu je přihrneme,aby se podpočilrěsthlíz. Polishko Bramboli Plavidelnye Odopreberjeme, Puzipadnye Subirame Mandelinky.