Kretschmerova teorie temperamentu


německělékaš a psychiatrErst Kretschmer(1888-1964)se v roce1921publikováním svépráce s názvem “Kオルペルバウ・ウント・シャラクター・シャラクター・シャラクタ・シャラクタ・シャラクタ・シャラクタ” nesmazateln〈zapsal〉は私の心理学を行います。 I když je jeho teorie nevědecká、jde事実上の”pouze”o soubor autorových postřehů、myšlenek bez pevné opory v jiném odvětví vědy,jistě si mnozí z vás na konci těchto řádků řeknou”Vždyť takového člověka znám.“.

patient-6139182_960_720

Kretschmerova teorie rozděluje lidi,respektive jejich mix(tj. “dynamika”psychiky jedince,uršuje míru pročívání emocí a stabilitu chování)na3skupiny a to v přímézávislosti na fyzickéstavbě posuzované osoby. Právěfyzickástránkašlověka dle Kretschmerašzce souvisí s eho stránkou psychickou.

Každá z těchto tří skupin mimo jiné zhruba odpovídá rysům jednotlivých osobností dle nejznámější teorie temperamentu–Hippokratovy teorie čtyř tělních tekutin(ta rozděluje lidi na melancholiky,sangviniky,choleriky、flegmatiky).

  1. Astenický typ(Astenik)

Astenik se vyznačuje vysokou、štíhlou až vychrtlou postavou bez vypracovanější muskulatury,což příliš neodpovídá ideálu krásy、máをtak údajně座následek jeho typickou náladovost,časté návaly pesimismu,uzavřenost、absenci smyslu proユーモア、typově odpovídá melancholikovi.

lonely-814631_960_720

  1. Pyknický typ(Pyknik)

Pyknik je opašněm extrémem proti astenickému typu. Postava pyknika je nízká, zavalitá aú obézní, typické jsou ičiroké boky. Tito lidé jsou nejčastjiji velmi otevーení,empatičtí,milí,společenští,ale také velmi citov lab labilní,jejich city rychle zanikají vznikajíぜvšech typ tak také údajn ne nejčastーji trpí na psychické problémy,zejména deprese. Pyknik typový odpovídá sangvinikovi a cholerikovi.

  1. Atletik)

Atletik je v rámci Kretschmerovy teorie jakěmsi ideálem-postava atletika je sportovní,s vyvinutou muskulaturou. Atletik je také obecn、 velmi odoln v včči všem nemocem,včetn. psychickchch,je realista se stabilními emocemi,rozumn、, klidn.. Typovy Odopovyda Flegmaticovy

uznáváte,še je na této teorii aspošncoco málo pravdivého. By Dr. Kretschmer byl jist nad nadšen z z každého souhlasu,mnozí z vždecké obce totiž nad jeho dílem dodnes kroutí hlavou.

 

.

Kretschmerova teorie temperamentu


německělékaš a psychiatrErst Kretschmer(1888-1964)se v roce1921publikováním svépráce s názvem “Kオルペルバウ・ウント・シャラクター・シャラクター・シャラクタ・シャラクタ・シャラクタ・シャラクタ” nesmazateln〈zapsal〉は私の心理学を行います。 I když je jeho teorie nevědecká、jde事実上の”pouze”o soubor autorových postřehů、myšlenek bez pevné opory v jiném odvětví vědy,jistě si mnozí z vás na konci těchto řádků řeknou”Vždyť takového člověka znám.“.

patient-6139182_960_720

Kretschmerova teorie rozděluje lidi,respektive jejich mix(tj. “dynamika”psychiky jedince,uršuje míru pročívání emocí a stabilitu chování)na3skupiny a to v přímézávislosti na fyzickéstavbě posuzované osoby. Právěfyzickástránkašlověka dle Kretschmerašzce souvisí s eho stránkou psychickou.

Každá z těchto tří skupin mimo jiné zhruba odpovídá rysům jednotlivých osobností dle nejznámější teorie temperamentu–Hippokratovy teorie čtyř tělních tekutin(ta rozděluje lidi na melancholiky,sangviniky,choleriky、flegmatiky).

  1. Astenický typ(Astenik)

Astenik se vyznačuje vysokou、štíhlou až vychrtlou postavou bez vypracovanější muskulatury,což příliš neodpovídá ideálu krásy、máをtak údajně座následek jeho typickou náladovost,časté návaly pesimismu,uzavřenost、absenci smyslu proユーモア、typově odpovídá melancholikovi.

lonely-814631_960_720

  1. Pyknický typ(Pyknik)

Pyknik je opašněm extrémem proti astenickému typu. Postava pyknika je nízká, zavalitá aú obézní, typické jsou ičiroké boky. Tito lidé jsou nejčastjiji velmi otevーení,empatičtí,milí,společenští,ale také velmi citov lab labilní,jejich city rychle zanikají vznikajíぜvšech typ tak také údajn ne nejčastーji trpí na psychické problémy,zejména deprese. Pyknik typový odpovídá sangvinikovi a cholerikovi.

  1. Atletik)

Atletik je v rámci Kretschmerovy teorie jakěmsi ideálem-postava atletika je sportovní,s vyvinutou muskulaturou. Atletik je také obecn、 velmi odoln v včči všem nemocem,včetn. psychickchch,je realista se stabilními emocemi,rozumn、, klidn.. Typovy Odopovyda Flegmaticovy

uznáváte,še je na této teorii aspošncoco málo pravdivého. By Dr. Kretschmer byl jist nad nadšen z z každého souhlasu,mnozí z vždecké obce totiž nad jeho dílem dodnes kroutí hlavou.

 

.